Smiley face

Sanok, 29.03.2020r.

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BETA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zrealizowało następujący cel główny projektu: „Określenie kierunków rozwoju i dostosowanie oferty innowacyjnych produktów z uwzględnieniem potencjału rynkowego dla firmy BETA SANOK na podstawie audytu wzorniczego”.

Wartość projektu: 129 150.00 PLN

Wartość dofinasowania: 89 250.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85.00%