Zapytania ofertowe

Sanok, 10.03.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.4/2023/BETA dotyczące usługi doradztwa w zakresie zaprojektowania 4 produktów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z zaprojektowaniem 4 nowych produktów tj.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 6/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/1.4/2023/BETA dotyczącego realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów
Pobierz

Sanok, 22.12.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.4/2022/BETA

dotyczące dostawy sprzętu komputerowego w postaci: stacje robocze (2 szt.), laptopy (2 szt.), monitory (2 szt.), standy multimedialne (2 szt.) oraz serwer główny

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETA S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego tj.: stacje robocze (2 szt.), laptopy (2 szt.), monitory (2 szt.), standy multimedialne (2 szt.) oraz serwer główny w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 5/1.4/2022/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik nr 3 Rysunek konstrukcja do montażu monitorów
 5. Załącznik nr 4 Rysunek konstrukcja standów multimedialnych
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/1.4/2022/BETA dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego w postaci: stacje robocze (2 szt.), laptopy (2 szt.), monitory (2 szt.), standy multimedialne (2 szt.) oraz serwer główny
Pobierz

Sanok, 27.07.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.4/2022/BETA dotyczące usługi doradztwa w zakresie zaprojektowania 4 produktów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z zaprojektowaniem 4 nowych produktów tj.

A. Zaprojektowanie linii okien aluminiowych PREMIUM B. Zaprojektowanie linii altan ogrodowych zróżnicowanych pod względem stylistyki C. Zaprojektowanie jednej uniwersalnej linii boxów korporacyjnych D. Zaprojektowanie linii okien PCV PREMIUM

w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 4/1.4/2022/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/1.4/2022/BETA dotyczącego realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów.
Pobierz

Sanok, 24.02.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.4/2022/BETA dotyczące dostawy środków trwałych w postaci instalacji fotowoltaicznej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę środków trwałych w postaci: instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/1.4/2022/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik nr 3 do zapytania Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w dostawie instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 30 KWp
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/1.4/2022/BETA dotyczącego dostawy środków trwałych tj. instalacji fotowoltaicznej.
Pobierz

Sanok, 15.02.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.4/2022/BETA dotyczące dostawy środków trwałych tj. wielofunkcyjnego centrum obróbczego do PCV

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę środków trwałych w postaci: wielofunkcyjnego centrum obróbczego do PCV w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/1.4/2022/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.4/2022/BETA DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH tj. wielofunkcyjnego centrum obróbczego do PCV
Pobierz

Sanok, 05.01.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4/2022/BETA dotyczące dostawy środków trwałych tj. robota zgrzewającego do PCV

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę robota zgrzewającego do PCV w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/1.4/2022/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/1.4/2022/BETA DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH tj. robota zgrzewającego do PCV.
Pobierz

Sanok, 04.12.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BETA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.
 4. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.
 5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.
 6. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.
 7. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.
 8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.
 9. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.
 10. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej – załącznik nr 9.
 11. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.

Sanok, 17.12.2018r.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BETA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postepowania ofertowego.