Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETA S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik
zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II

pt. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BETA S.C.
Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii
wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.
Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Poszerzenie oferty o nowe produkty tj.:
  – linia okien PVC premium.
  – linia okien aluminiowych premium.
  – linia altan ogrodowych, zróżnicowanych pod względem stylistyki.
  – uniwersalna linia boxów korporacyjnych.
2. Wdrożenie innowacji marketingowej.
3. Wdrożenie innowacji organizacyjnej.
4. Wdrożenie innowacji procesowej.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:
1. Zaprojektowanie i wdrożenie do oferty nowych produktów tj.:
  – linia okien PVC premium.
  – linia okien aluminiowych premium.
  – linia altan ogrodowych, zróżnicowanych pod względem stylistyki.
  – uniwersalna linia boxów korporacyjnych.
2. Rebranding marki BETA oraz stworzenie submarek: BETA HOME i BETA BIZNES.
3. Rozwój przedsiębiorstwa BETA i wzmocnienie pozycji rynkowej.
4. Uporządkowanie wewnętrznych procedur wspierających procesy produkcyjne i sprzedażowe.
5. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Wartość projektu: 4.995.948,26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2.835.186,00 PLN

Sanok, 29.03.2020r.

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BETA” S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BETA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BETA” S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zrealizowało następujący cel główny projektu: „Określenie kierunków rozwoju i dostosowanie oferty innowacyjnych produktów z uwzględnieniem potencjału rynkowego dla firmy BETA SANOK na podstawie audytu wzorniczego”.

Wartość projektu: 129 150.00 PLN

Wartość dofinasowania: 89 250.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85.00%